طرح طلایی، اولین مرکز ضمیر ناخودآگاه در ایران به متد دوپینگ ذهن


 

KNOWLEDGE KILLS ACTION. – Friedrich Nietzsche

دانش قاتل عمل است. نیاز تو اطلاعات صرف نیست. جذب عشق، ثروت و آرامش یک مسیر یکپارچه و کاملا شخصی دارد. تنها کلید، نفوذ و تغییر ضمیر ناخودآگاه است و ما در طرح طلایی علی عربی با متد انحصاری دوپینگ ذهن، به این امر تحقق بخشیده‌ایم.

دوره جامع بازگشت به عشق علی عربی

طرح طلایی چیست؟

علی عربی

کوچینگ وی‌آی‌پی

دوپینگ ذهن

دوپینگ یا زورافزایی، اصطلاحی ورزشی و به معنای استفاده از شیوه‌هایی‌ست که به منظور افزایش بیش از معمول نیرو و کارایی به کار می‌رود. علی عربی با بیش از یک دهه تجربه با ۴۰ متد روانشناسی انرژی، متد اختصاصی خود را به منظور استفاده حداکثری از کل موتورها در جهت فعال‌سازی ذهن و نفوذ به ناخودآگاه ارائه می‌کند. دوپینگ ذهن، نامی استعاری درخور این متد است.

 


این متد انحصاری، آموزش هم‌زمان به ذهن و ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه به منظور تغییر عمیق باورهاست که شامل ترکیب هم‌زمان سوپرالیمینال‌ها و سابلیمینال‌های تصویری و صوتی، فرکانس‌های مشخص و اصوات و ضرب‌های باینورال و شیوه‌های کاملا اختصاصی‌ست. دوپینگ ذهن متد کوچینگ خصوصی علی عربی با دستاوردهای فوق‌العاده بوده است که امروز در طرح طلایی ارائه می‌گردد.

نیاز به تغییر همه چیز نیست!

تنها ناخودآگاه را عوض کن. عشق، ثروت و آرامش زندگی‌ات دگرگون خواهد شد.

 

آخرین پرسش‌ها

تجسم خلاق

سایر مطالب

طرح طلایی تو مسیری‌ست که مختص استعدادها، خواسته‌ها و شخصیت‌ات از لحظه‌ی تولد به دنیا آمده و امروز منتظر توست. مسیری که در آن احساس بیهودگی از هیچ ویژگی شخصیتی خود نخواهی داشت. مسیری که ما با نفوذ به ضمیر ناخودآگاه روشن می‌سازیم. مسیری که اوج سعادت تو با عشق، ثروت و آرامش یکپارچه است.

 


در پیچیدگی دنیای امروز، دانشِ بدون جهت و نفوذ درست سردرگمی‌ست. الگوها و برنامه‌های جامعه دانشی طبقه‌بندی شده برای تبدیل تو به یک ابزار ارائه کرده است. جامعه از ابتدای تولدت سعی بر همرنگ‌سازی تو داشته؛ اما تو یک موجود متفاوتی. هر چیزی برای تو نیست و این‌جا دیگر قرار نیست تمام جاده‌ها را امتحان کنی.