پرداخت به طرح طلایی

اولین گام هر موفقیت، حرکت در راستای فطرت انسانی و درنظر گیری قانون جهان شمول کارماست. جهت پرداخت‌های متفرقه و پرداخت وجه محصولات و خدمات دریافت شده از هر طریق غیر اخلاقی، در فرم زیر مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.

تشکر از نیت پاک شما.

مبلغ را با صفحه کلید انگلیسی وارد نمایید*

تومان