دوپینگ تصویرسازی ذهنی

برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای قانون جذب عشق و پول

 

 

قانون جذب را ضمیر ناخودآگاه به نفع یا ضرر شما به جریان می‌اندازد. سری ویدیوهای دوپینگ تصویر سازی ذهنی برای قانون جذب، مجموعه‌ای از زیباترین و بزرگ‌ترین داشته‌ها، موقعیت‌ها، رابطه‌های و سبک‌های زندگی در جهان است. با تجسم خلاق و تصویر سازی ذهنی روزانه از طریق این ویدیوها، ضمیر ناخودآگاه خود را تقویت و از نو، برنامه ریزی کنید.

موفقیت و شکست شما ارتباطی با خودآگاه شما ندارد! چون در واقع کور و کر هستید. برای جذب عشق، ثروت و آرامش در زندگی، روزانه این ویدیوها را در شرایط آرام و ریلکسیشن کامل، تماشا کنید و بشنوید و جملات تاکیدی مثبت را با خود نیز تکرار کنید.

دوپینگ تصویرسازی ذهنی، با تحریک شدید و هم‌زمان حس شنوایی و بینایی شما با زیباترین تصاویر و جملات تاکیدی، معجونی کامل برای فعال‌سازی قانون جذب و دست یابی به حال خوب، و عشق و پول در کم‌ترین زمان است. داستان‌های موفقیت زیادی از این ویدیوها به طور دائم دریافت می‌شود.

 

توجه داشته باشید که قانون جذب تا به امروز موجب از دست رفتن سرمایه و خسارات جانی و حتی مرگ افراد زیادی بوده. لطفا پیش از هر چیز، برای تماشای ضروری‌ترین ویدیوی این سایت، یعنی دروغ و تنها راز قانون جذب و بررسی علمی آن کلیک کنید.

دوپینگ

دوپینگ تصویرسازی ذهنی برای قانون جذب: جملات تاکیدی مثبت برای ثروت، زیبایی و سلامتی – ۳

اگر فقط به یک فیلم جملات تاکیدی مثبت برای ثروت، زیبایی، عشق و سلامتی نیاز دارید، بدون شک نیاز شما همین قسمت سوم از برنامه دوپینگ تصویر سازی ذهنی برای قانون جذب است.
تماشای بیشتر

دوپینگ تصویر سازی ذهنی ۲: تمرین تجسم و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای قانون جذب

با شماره دوم سری ویدئوهای دوپینگ تصویر سازی ذهنی برای قانون جذب، با ما همراه شوید. این ویدئوها، مجموعه‌ای از زیباترین و بزرگ‌ترین داشته‌ها، موقعیت‌ها و روابط در جهان است. با تمرین تجسم و تصویر سازی ذهنی به طور روزانه از طریق این ویدئوها، ضمیر ناخودآگاه خود را تقویت و از نو، برنامه ریزی کنید.
تماشای بیشتر

دوپینگ تصویر سازی ذهنی ۱: تمرین تجسم و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای قانون جذب

سری ویدئوهای دوپینگ تصویر سازی ذهنی برای قانون جذب، مجموعه‌ای از زیباترین و بزرگ‌ترین داشته‌ها، موقعیت‌ها و روابط در جهان است. با تمرین تجسم و تصویر سازی ذهنی به طور روزانه از طریق این ویدئوها، ضمیر ناخودآگاه خود را تقویت و از نو، برنامه ریزی کنید.
تماشای بیشتر